Bildiri Kabulü - Bildiri Özeti


Bildiri özeti yazma kuralları aşağıdaki gibidir:
  • Uzunluk: 300 sözcük
  • Kenar boşlukları: Üst 2.5 cm, alt 2.5 cm, sol 3.5 cm ve sağ 2.5 cm
  • Yazı tipi ve büyüklüğü: Arial, 12 punto
  • Satır aralığı: Tek
  • Sayfa numarası: Sağ-üst köşe
  • Paragraf düzeni: Sola dayalı

- Bildiri özetleri sonunda 3 ile 5 arasında anahtar sözcük yazılmalıdır.

- Bildiri özetlerinin kabulü kapalı değerlendirme sürecinden geçirilerek belirlenecektir.

- Bildiri özetlerine temel olan çalışmalarda özgünlük ya da daha önce bir kongrede
sunulmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olma özellikleri aranacaktır.


Yukarda belirtilen formata ve içeriğe bağlı kalmayarak hazırlanan bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri özetinizi göndermek için BURAYI tıklayınız.


Duyurular

 

Bildiri Özetleri Gönderimi :
28 Nisan 2016

 


 

Kayıt süreci devam etmektedir