Organizasyon

Onursal Başkan
Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen, Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Rektör) 

Konferans Başkanları
Prof.Dr. Oğuz SERİN, Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Bilim Kurulu
Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU, Hacettepe Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Yavuz AKPINAR, Boğaziçi Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Arif ALTUN, Hacettepe Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Eralp ALTUN, Ege Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Aşkın ASAN, Avrasya Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Petek AŞKAR, TED Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Servet BAYRAM, Yeditepe Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Cem BİROL, Uluslararası Avrupa Final Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Prof.Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL, Gazi Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Deniz DERYAKULU, Ankara Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Mukaddes ERDEM, Hacettepe Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Aytekin İŞMAN, Sakarya Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Hasan KARAL, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TR
Prof.Dr. Hafize KESER, Ankara Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Ahmet MAHİROĞLU, Gazi Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Ferhan ODABAŞI, Anadolu Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Feza ORHAN, Yıldız Teknik Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. M. Yaşar ÖZDEN, Doğu Akdeniz Üniversitesi,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Prof.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU, Hacettepe Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Oğuz SERİN, Lefke Avrupa Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Prof.Dr. Nurettin ŞİMŞEK, Ankara Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL, Hacettepe Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Hüseyin UZUNBOYLU, Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Prof.Dr. Halil İbrahim YALIN, Gazi Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti
Prof.Dr. Rauf YILDIZ, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,Türkiye Cumhuriyeti

Yürütme Kurulu
Dr. Fatma TANSU HOCANIN
Öğrt. Gör. Ömer Sami KAYA


Duyurular

 

Bildiri Özetleri Gönderimi :
28 Nisan 2016

 


 

Kayıt süreci devam etmektedir