Kayıt
Dikkat1: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Yeni Eğilimler Konferansı bildiri özetini göndermek için intet2016@primeconferences.com tıklayınız.

Dıkkat2: Uluslararası Eğitim Teknolojileri Yeni Eğilimler Konferansına kayıt olmak için tıklayınız.
Duyurular

 

Bildiri Özetleri Gönderimi :
28 Nisan 2016

 


 

Kayıt süreci devam etmektedir