Ana Tema:

   “Mobil Öğrenme ve Mobil Teknolojiler”

  Konular:


  • Gelişim için BIT

  • BİT Becerileri Eğitimi

  • Zeki Öğretim Sistemleri

  • Öğrenme Yönetim Sistemleri

  • Yapılandırılmış Öğrenme Ortamları

  • Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders (MOOCS)

  • Mobil Öğrenme

  • Mobil Teknolojiler

  • Çevrimiçi Değerlendirme

  • Çevrimiçi/Sanal Laboratuvarlar

  • Eğitimde Sosyal Medya

  • Teknoloji Destekli Öğrenme

  • Teknoloji Destekli Ölçme-Değerlendirme

  • Sanal Öğrenme Ortamları

  • Web 2.0 ve Sosyal Ağ

  • Web 3D Uygulamaları ve Sanal Gerçeklik

  • Web Teknolojileri ve Eğitim

  • Harmanlanmış öğrenme

  • Eğitimde bilgisayar Yazılımları

  • Uzaktan Öğrenme

  • Bilgisayar Destekli İşbirlikçi Çalışma

  • Eğitimde Dijital Medya

  • Eğitimsel Oyunlar

  • Eğitimsel Yazılım

  • e-Öğrenim Projeleri ve Deneyimler

  • e-Öğrenim Standartları (SCORM)

  • Ters - Düz Sınıflar

  • Oyunlar ve Simülasyonlar

  • Gelişmiş Sınıf Teknolojisi
Duyurular

 

Bildiri Özetleri Gönderimi :
28 Nisan 2016

 


 

Kayıt süreci devam etmektedir